پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic
Before you judge me, make sure you're perfect

پنجشنبه 25 دی 1393

ترجمه آهنگ SELENA GOMEZ-HEART WANTS WHAT IT WANTS

کلمات کلیدی : selena Gomez , HEART WANTS WHAT IT WANTS , متن آهنگ HEART WANTS WHAT IT WANTS , ترجمه آهنگ HEART WANTS WHAT IT WANTS ,


You got me sippin on something
مجبورم کردی از چیزی بنوشم

I can’t compare to nothing
که نمیتونم با هیچ چیز مقایسه اش کنم

I’ve ever known,I’m hoping
(مــن همیشه مــی دونستم،امیدوارم)

That after this fever I’ll survive
که بعد از این تب زنده بمونم

I know I’m acting a bit crazy
میدونم یکم مثل دیوانه ها رفتار میکنم

Strung out, a little bit hazy
مضطرب، یکم گیج

Hand over heart, I’m praying
با دستم روی قلبم دعا میکنم

That I’m gonna make it out alive
که بتونم از این ماجرا جان سالم به در ببرم

The bed’s getting cold and you’re not here
رخت خواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی

The future that we hold is so unclear
آینده ای که داریم خیلی نامعلومه

But I’m not alive until you call
ولی تا وقتی تو بهم زنگ نزنی من زنده نیستم

And I’ll bet the odds against it all
و شرط میبندم همه احتمالات بر خلافش هستن

Save your advice ’cause I won’t hear
نصیحتت رو برای خودت نگه دار چون من گوش نمیکنم

You might be right but I don’t care
ممکنه حق با تو باشه ولی برای من مهم نیست

There’s a million reasons why I should give you up
یک میلیون دلیل هست که چرا باید ازت بگذرم (ولت کنم)

But the heart wants what it wants
ولی دل چیزی که میخواد رو میخواد

You got me scattered in pieces
منو تکه تکه کردی

Shining like stars and screaming
مثل ستاره ها میدرخشم و جیغ میزنم

Lightning me up like Venus
منو مثل سیاره زهره نورانی کردی

But then you disappear and make me wait
ولی بعد ناپدید میشی و مجبورم میکنی صبر کنم

And every second’s like torture
و هر ثانیه مثل شکنجست

Hell over trip, no more so
وقتی میلغزم به جهنم میرسم،دیگه اینطور نخواهد بود

Finding a way to let go
یه راهی پیدا میکنم که رها کنم

Baby baby no I can’t escape
عزیزم عزیزم نه من نمیتونم فرار کنم

The bed’s getting cold and you’re not here
رخت خواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی

The future that we hold is so unclear
آینده ای که داریم خیلی نامعلومه

But I’m not alive until you call
ولی تا وقتی تو بهم زنگ نزنی من زنده نیستم

And I’ll bet the odds against it all
و شرط میبندم همه احتمالات بر خلافش هستن

Save your advice ’cause I won’t hear
نصیحتت رو برای خودت نگه دار چون من گوش نمیکنم

You might be right but I don’t care
ممکنه حق با تو باشه ولی برای من مهم نیست

There’s a million reasons why I should give you up
یک میلیون دلیل هست که چرا باید ازت بگذرم (ولت کنم)

But the heart wants what it wants
ولی دل چیزی که میخواد رو میخواد

This is a modern fairytale
این یه افسانه مدرنه

No happy endings
هیچ پایان خوشی نیست

No winding ourselves
خودمون رو خسته نمیکنیم

But I can’t imagine a life without
ولی نمیتونم زندگی رو تصور کنم بدون

Breathless moments
لحظه های نفسگیر

Breaking me down
که منو میشکونن

The bed’s getting cold and you’re not here
رخت خواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی

The future that we hold is so unclear
آینده ای که داریم خیلی نامعلومه

But I’m not alive until you call
ولی تا وقتی تو بهم زنگ نزنی من زنده نیستم

And I’ll bet the odds against it all
و شرط میبندم همه احتمالات بر خلافش هستن

Save your advice ’cause I won’t hear
نصیحتت رو برای خودت نگه دار چون من گوش نمیکنم

You might be right but I don’t care
ممکنه حق با تو باشه ولی برای من مهم نیست

There’s a million reasons why I should give you up
یک میلیون دلیل هست که چرا باید ازت بگذرم (ولت کنم)

But the heart wants what it wants
ولی دل چیزی که میخواد رو میخواد

The heart wants what it wants baby
ولی دل چیزی که میخواد رو میخواد عزیزم